ALICA, SAMCI A PÁR EUFEMIZMOV (2008) ALICA, SAMCI A PÁR EUFEMIZMOV (2008)

hraný, SR, 13'02'', 16:9, farba, stereo
V nemocničnej čakárni sa náhodne zoznámi mladá punkerka Alica
s autorom nekrológov Danielom. Alica svojou bezprostrednosťou
a otvorenosťou pomaly otvára aj rezervovaného Dana.
Dialóg na motívy divadelnej hry Patricka Marbera
- Bližšie od teba.
Režijné cvičenie 4.ročníka FDU AU

Predloha: Patrick Marber - Bližšie od teba
Réžia: Agnes Dimun
Strih: Agnes Dimun
Kamera: Agnes Dimun, Katarína Kočalková
Účinkujúci: Gabika Mušková, Marián Andrísek
Michal Nikodem
Zvuk: Igor Hvorečný
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU Banská Bystrica