MELANCHOLIC BARBIE (2006) JEALOU BARBIE (2006)

animovaný (bábkový), SR, 1'15'', 4:3, farebný, stereo
Žiarlivá Barbie čaká na Kena

Réžia: Agnes Dimun
Námet, Scenár, Kamera, Strih, Animácia: Agnes Dimun
Účinkujúci: 2x Barbie, 2x Ken,
Hudba: Anglagard
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU