MELANCHOLIC BARBIE (2006) MELANCHOLIC BARBIE (2006)

animovaný (bábkový), SR, 1'20'', 4:3, farebný, stereo
Stavy melancholickej Barbie

Réžia: Agnes Dimun
Námet, Scenár, Kamera, Strih, Animácia: Agnes Dimun
Účinkujúci: Barbie
Hudba: Radiohead, a i.
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU