NARCIS BARBIE (2005) NARCIS BARBIE (2006)

animovaný (bábkový), SR, 0'23'', 4:3, farebný, stereo
Narcistická Barbie pred zrkadlom

Réžia: Agnes Dimun
Námet, Kamera, Strih, Animácia: Agnes Dimun
Účinkujúci: Barbie
Hudba: Brainstorm
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU