NOVINY (2005) NOVINY (2005)

hraný, SR, 5'46'', 4:3, farebný, stereo
Kolobeh novín medzi ľuďmi, ktorí ich vždy nejakým
spôsobom poznačia.
Kameramanské cvičenie 1.ročníka FDU AU na tému noviny,
točené metódou skrytej kamery.

Réžia: Agnes Dimun
Námet, Scenár, Kamera, Strih: Agnes Dimun
Účinkujúci: Peter Krivý. Matej Lacko, Daniel Zemančík,
Katarína Kočalková, Vladimíra Hradecká, Martin Mikušová,
Tomáš Vravník, a i.
Hudba: Morcheeba, Epica, a i.
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU