TRÁPNY OMYL (2004) TRÁPNY OMYL (2004)

hraný, SR, 5'04'', 4:3, farebný, stereo
Každá piata žena...
Režijné cvičenie 1.ročníka FDU AU

Réžia: Agnes Dimun
Námet, Scenár, Kamera, Strih: Agnes Dimun
Účinkujúci: Soňa Capková, Peter Krivý
Hudba: Carwashtagnacht, Dimmu Borgir
Produkcia: Agnes Dimun, FDU AU